Modlitba 27. týden 2013

IMG_0367Farář František Plecháček

Svatý Bože, děkujeme za tuhle vzácnou příležitost, kdy tě můžeme společně chválit a předkládat ti své prosby, kdy smíme přijímat, co jsi pro nás ve svém slovu a u svého stolu připravil. Přinášíme si s sebou svá trápení a bolesti, nesnadné otázky, na které nenalézáme odpověď. Přicházíme k tobě také se svými vinami, se vším, co nás tíží a naplňuje obavami. Prosíme tě ve jménu Ježíše Krista, shlédni na nás ve svém slitování a odpusť nám všechno, v čem jsme ti nezachovali věrnost.

Promluv k nám hlasem tichým a jemným, hlasem, který nedrtí, ale uzdravuje, hlasem, který nesráží, ale pozvedá a naplňuje nadějí. Posilni nás svým evangeliem k radostnému, tichému, vděčnému životu, který by se stával svědectvím o tvé lásce i pozváním pro druhé. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 01.07.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.