Modlitba 27. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Hospodine, nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plésat. Ž 90,14  Hospodine, ty jsi Bůh hojný v milosrdenství. Ať si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, žijeme den za dnem z tvého milosrdenství. Přijmi nás nyní, když ti za to chceme poděkovat. Už jsme slyšeli, že bez tebe „nadarmo časně vstáváme, dlouho vysedáváme a jíme chléb trápení“ (Ž 127,2). A přece se ráno znovu probouzíme se starými i novými starostmi a obavami. Jako žalmista i my prosíme: Hospodine, nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno. A až se zase začneme strachovat a naříkat, buď nám blízko a ukazuj nám, z čeho všeho se i uprostřed své slabosti a svých neúspěchů smíme radovat. Prosíme tě, Bože, za všechny zarmoucené, za všechny pronásledované a vězněné depresemi, za všechny, kteří s nimi žijí, za ty, kdo je léčí . – Přimlouváme se za ty, kdo tráví svou dovolenou, za ty, kdo jsou na cestách. I za ty prosíme, kdo neumí odložit práci a odpočinout si. – Beránku Boží, Pane Ježíši, voď nás, až nás konečně všechny dovedeš k živým studnicím vod, kde Bůh setře všelikou slzu na našich očí (Zj 7,17) a kde se už budeme bez přestání radovat a plésat po všechny dny. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 04.07.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.