Modlitba 26. týden 2013

IMG_0217Farář Jiří Doležal, kurátorka Hana Capoušková

Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi. U tebe je pramen žití. Když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Ž 36; 6a, 10

Bože, náš Otče! Když na nás dopadne tvé světlo, teprve se ukáže, kolik je v našem životě a svět temnot. Ty víš o všech těch temných místech a chvílích, víš, jak urputně dokážeme prosazovat svou pravdu a jak velice neradi přiznáváme, že jsme pravdu neměli. Znáš naši netrpělivost, když všechno neprobíhá podle našich představ. Prosíme, postav se proti temnotám, kterým my ustupujeme. A pomoz nám uprostřed všech rozmáhajících se temnot spatřovat světlo světa, jímž je náš Pán, Ježíš Kristus. A dej, ať uprostřed vypráhlých pustin vždy znovu u tebe nalézáme pramen žití. – Tento týden tě Bože, prosíme za děti a studenty a jejich učitele, kterým končí školní rok. Zvláště se přimlouváme za děti, které mají strach ze špatného vysvědčení. Všem dopřej vydatné zotavení o prázdninách i dovolených. Ať tvůj pokoj střeží jejich a i naše srdce a mysl … O to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 24.06.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.