Modlitba 25. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

DSC_5567Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi; tvoje věrnost se dotýká mraků. Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo …Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínů tvých křídel … Z potoků svých rozkoší jim napít dáváš. Ž 36; 6-7a. 8-9 Připojujeme se k těm, kteří se pokoušejí vystihnout tvou nesmírnou dobrotivost, Bože. Ty nás ovšem znáš a víš, jak si nejednou myslíme, co všechno máme! Ale v rozhodujících okamžicích – ve chvílích krizí a pádů a ztrát – se přesvědčujeme, že nám schází to, co nejvíc potřebujeme. Často sami sebe naplňujeme bolestmi a komplikujeme život sobě i svým blízkým. Tvé milosrdenství sahá až k nebi. Smiluj se nad námi, Hospodine! Ty jsi bohatý nade všechno pomyšlení. A nejen bohatý. Ty jsi i štědrý. Chválíme tě, Hospodine, a děkujeme za všechny tvé dobré dary. I za těžkosti, které na nás dopouštíš, abychom u tebe hledali milost a vysvobození. – Přijmi nás nyní, když tě prosíme za ty, kdo si nerozumí se svými dětmi. Prosíme za mladé lidi, kteří hledají svého partnera. Prosíme, za ty, kteří hledají práci. A modlíme se také za zadlužené, kterým hrozí exekuce. Prosíme i za příliš úspěšné, kteří dělají kariéru, aby nezapomněli na tebe a na své bližní. Všem kazatelům vyprošujeme Ducha svatého, aby zvěstovali, co ty si přeješ a co lidé potřebují. Otvírej, Bože svému slovu dveře do zavřených srdcí. Jak vzácný skvost, je Hospodine, tvé milosrdenství! Nade všecka jména nechť je vyvýšeno jméno tvého Syna a našeho Pána a Spasitele světa, Ježíše Krista. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 18.06.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.