Modlitba 26. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

DSC_5567Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý a nejvýš milosrdný. Nenakládá s námi podle našich hříchů … Jak vzdálen je východ od západu, tak od násvzdaluje naše přestoupení.

Žalm 103; 8. 10-12 Nejvýš milosrdný, Bože! Ujisti nás, že to, co čteme z žalmu 103, není jen zapsáno v bibli, ale že to platí i pro každého z nás, jak se teď k tobě modlíme …Ty víš, Bože, co všechno jsme dlužni tobě i svým bližním. Slyšíme tvé slovo, ale neposloucháme je. – Pane Ježíši Kriste, ty jsi na sebe vzal, čím jsme se my provinili proti Bohu i lidem (i sami proti sobě), a za co se stydíme. Bojíme se následků našich hříchů. Proto prosíme: vzdal od nás všechno, čím jsme rozhněvali Boha a ublížili lidem. Ty jsi za nás přece nezemřel nadarmo! Vstal jsi z mrtvých a máš veškerou moc: učiň z nás své poslušné následovníky. Pomáhej nám, abychom i my dokázali pomáhat svým bližním. Nyní přijmi naše přímluvy za děti a studenty a jejich učitele, kterým končí školní rok. Provázej ty, kdo se chystají na dovolenou; chraň je, aby neočekávali příliš mnoho a nebyli zklamáni. Nám všem omrzelým otvírej oči pro krásy tvého stvoření a dopřej nám odpočinutí. – Buď blízko těm, kdo se chystají na operaci. Ty jsi slitovný a milostivý, stůj při těch, kdo vědí, že se už neuzdraví. Dobrořečíme ti, Bože Otče, Synu i Duchu svatý, Bože trojjediný, požehnaný na věky. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 25.06.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.