Modlitba 26. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Veliký je Hospodin, nejvyšší chvályhodný. Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším., co učinil, se slitovává. Žalm 145,3.8-9 Veliké je tvé milosrdenství, Hospodine. Ty jsi vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Ty jsi seslal a sesíláš svého Ducha na kosti suché. My ti teď děkujeme, že otvíráš lidská srdce svému slovu. Děkujeme ti, že nás ve všech našich pochybnostech ujišťuješ o své věrnosti, dobrořečíme ti za to, že v našich smutných srdcích křísíš novu naději. Prosíme za sebe a za všechny unavené křesťany, kteří od tebe už nic nového neočekávají. Prosíme za všechny lhostejné, kteří se už se vším smířili. Ty, Bože, víš, že už často nemáme odhodlání pouštět se do nových zápasů. Nedopusť, abychom podléhali rezignaci a unaříkanosti. Nauč nás radovat se z malých – třeba docela nepatrných – začátků. Bože, tvé lásce svěřujeme zvláště naše děti a mladé lidi. Dej, aby mezi námi nacházeli co potřebují: lidi, kteří je berou vážně, kteří je mají rádi, mají s nimi trpělivost, kteří pro ně mají naději. Pomoz nám povědět jim, co jim pomůže na cestě jejich víry, naděje a lásky. Spoj všechny generace Kristova lidu k oslavování tvého jména. Naposledy tě prosíme: Vylej potoky svého Ducha na vyprahlé pustiny našich srdcí, našich sborů a církví, na všechen lid této země. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 26.06.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.