Modlitba 25. týden 2013

IMG_0206Farář Jiří Doležal, kurátorka Hana Capoušková

Řeknu-li:“Ujíždí mi noha“, podepře mě tvé milosrdenství. Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěchou tvá potěšování. Ž 94,18-19

Bože, v tobě je naše jediné potěšení v životě i smrti. To nám dává odvahu vidět pravdivě, jak na tom jsme: i když nám ujíždí noha, chceme navenek vypadat jako ti, kteří si se vším poradí. V noci se však naše sebejistota mění v neklid, zmocňují se nás pochybnosti a bojíme se, že zítra neobstojíme. A tak prosíme o tvé milosrdenství, aby nás podepřelo. A přijmi naše přímluvy, když tě prosíme za všechny přepracované, zlomené, ztroskotané, ať k nim jsme i my milosrdní a podepřeme je.

Vyslyš nás, Pane Bože, když se tento týden přimlouváme zvláště za politiky a soudce, za vojáky a policisty, za všechny, kteří v naší zemi odpovídají za spravedlnost a právo. Ty víš, Pane, jak si my křesťané v těchto věcech připadáme bezmocní. Pomoz nám spoléhat se na to, k čemu v Izraeli za dlouhé generace dospěli bohabojní a moudří lidé: „Královo srdce je v Hospodinových rukou jako potůčkové vod. Nakloňuje je, kam se mu zlíbí“ (Přísl 21,1). Náš Otče, tvé je království, moc i sláva. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 18.06.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.