Modlitba 25. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine. Všechny jsi je moudře učinil. Vše s nadějí vyhlíží k tobě. Hospodinova sláva potrvá věčně. Hospodin je moje radost.Ž 104; 24,27,31 Bože, vskutku nespočetná jsou tvá díla. Ty nepřestáváš obživovat co zahynulo. Uprostřed vší tísně jsi naše jediná radost, kterou nám nikdo nevezme. Nyní tě prosíme o Ducha svatého, aby obnovil naši hynoucí víru. Bože, Duchu svatý, přijď a všude mezi námi a na tomto světě oslav Spasitele světa, Pána Ježíše Krista. Na světě je tolik strachu a tolik lidí, kteří už nemají odvahu postavit se proti zlu. Na světě je tolik zmatku, tolik lidí, kteří se už se vším smířili. Prosíme o Ducha, který dává novu naději. Na světě je tolik lidí, kteří touží po štěstí a bezpečí. Na světě však je také mnoho lidí, kteří myslí jen na sebe. Prosíme o Ducha, který vnáší lásku do vší naší lhostejnosti a tvrdosti. Vyslyš nás, Bože, když k tobě voláme: Vylej potoky svého Ducha na vypráhlou pustinu našich srdcí našich sborů a církví, na všechen lid této země. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.06.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.