Modlitba 24. týden 2014

Farář František Plecháček

IMG_0212Vzdáváme ti chválu a dík, Hospodine, svatý Bože, za to, že na cestě k nám překonáváš všechny hradby a bariéry, které jsme kolem sebe stihli vybudovat. Poslal jsi svého Syna, aby nás vyvedl z bludných kruhů a slepých uliček egoismu, pýchy a hněvu. Děkujeme, že nás v životě víry neponecháváš bez pomoci. Dáváš nám svého Ducha, aby nás učil k tobě volat „Otče“ a ujišťoval nás, že tvé slovo k nám platí do posledního písmenka a nehodláš na něm nic měnit.

Pane, ty víš, jak nás dokáže potrápit naše vlastní srdce, když nás obviňuje z toho, co už jsme zase nezvládli a nestihli. Víš, jak dovedeme sami sobě ztrpčit život, když se trápíme svými nenaplněnými ambicemi a plány, otázkami, jestli jsme udělali dost – a úplně nám uniká, že to nejdůležitější máme v tobě. Pane, smiluj se nad námi!

Sešli nám svého Ducha, ať jako svěží, čerstvý vánek pronikne do našich srdcí a myslí a otevře je pro tvé slovo. Pomoz nám odlišit zrno od plev, pravdu o lži, podstatné věci od podružností. Dopřej nám s úlevou vydechnout a odpočinout od problémů a starostí a u tvého stolu přijmout povzbuzení, že si nemusíme dělat starosti o budoucnost, protože ty s námi počítáš. Dobrořečíme ti, Bože Otče, Synu a Duchu svatý! Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.06.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.