Modlitba 26. týden 2014

Daniel Ženatý, farář

V důvěře v tebe Kriste se přimlouváme za všechny, kdo hledají naději.

Prosíme dotkni se a proměň ty, kdo mají zálibu v ponižování druhých. Ať se setkají s láskou, přijetím, ať jsou přemoženi dobrem. Ty sám to můžeš učinit, i skrze ty, kdo tebe následují.

Prosíme, dávej nám odvahu jednat rychle a jasně tam, kde se rodí zlo. I třeba tam, kde se popírá a zlehčuje utrpení v hrůzách táborů nacistických i komunistických. Ať ani zrnko těchto lží neulpí v našich myslích, ani v myslích našich dětí.

Svítání tvého světla nechť prosvěcuje tmu tam, kde se krásné dary od tebe užívají jako nástroj ponížení druhého.

Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 23.06.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.