Modlitba 24. týden 2013

bohoslužby a kafe 15.4.2012 027Farář Daniel Ženatý

Pane Ježíši Kriste, tvá je moc i sláva na nebi i na zemi. K tobě smíme volat, pro tvé zásluhy smíme prosit a děkovat Bohu Otci, tobě i Duchu svatému. Prosíme, veď nás cestou radostné víry, vzpřímeného života, a pokory, která roste z lásky.

Prosíme, zbavuj křesťanské církve pokušení stanovit laťku, kdo mezi nás smí a kdo nesmí, kdo už je dost dobrý, a kdo ještě není dost dobrý. Zbavuj nás touhy měnit podle svých představ. Uč nás dopřát prostor Duchu svatému, ten ať si nás mění, jak umí a dokáže.

Zbavuj nás napětí, které vede k svárům a malicherným půtkám. Dávej vědomí vlastní ceny a vlastní originality, jako tvého stvoření. Tak z nás spadnou mindráky, ani nebudeme vědět jak.

Prosíme, potěšuj nemocné. Provázej a posiluj umírající. Dávej klid a radost těm, kdo jsou smutní. Buď s těmi, které nečekaně zasáhnou katastrofy, tragedie, zrady a nemoci. Ty jsi nad tím vším neřádem již zvítězil, dej prosíme, ať paprsek této naději uvidí ti, kdo neví kudy kam. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 10.06.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.