Modlitba 24. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi. Po všechny dny ti chci dobrořečit. Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný. Tvoje království, je království všech věků. Ž 145; 1 – 4. 13a Chci tě i já vyvyšovat, Bože můj a Králi, protože tvé království není z tohoto světa. Je zcela jiné než všechna mocnářství a království, které jsme poznali my i naši rodiče. Tvé království je království lásky a spravedlnosti, a proto převyšuje všechny velmoci a supervelmoci. Ty nám naháněly hrůzu. Ty jsi nám poslal tichého Krále. Chválíme všechny jeho skutky, jsou divuplné! – Pane Ježíši Kriste, provázej nás tímto týdnem. Ty jsi milostivý a plný slitování. Žádné naše trápení ti není lhostejné. Dej, aby tě poznala všechna pokolení – i naše děti a jejich děti. Podpírej všechny klesající, napřimuj všechny sehnuté pod břemeny starostí a úzkostí. Buď blízko všem, kteří tě hledají. Vyslyš nás, když tě voláme o pomoc pro sebe i pro všechny, kteří jsou od tebe vzdáleni a nemají nikoho, kdo by jim mohl pomoci. Oči všech vzhlížejí k tobě. I my k tobě vzhlížíme. My jsme slabí a nestateční lidičkové. Ty jsi, Hospodine, mocný a silný a nade všecko milosrdný. V tobě je naše jediná naděje. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 11.06.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.