Modlitba 24. týden 2011

přraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „hledejte mou tvář!“ Hospodine, tvář tvou hledám. Ž 27,8  Bože, náš Otče! Ty jsi nás hledal dříve, než jsme my začali hledat tebe. Poslal jsi svého Syna, aby hledal, co zahynulo. Posíláš svého Ducha, aby oživil, co je mrtvé. Za to ti patří čest a sláva. My tě nyní prosíme: pošli svého Ducha, aby vnesl světlo do našich srdcí a životů, do našeho potemnělého světa. Pomoz nám, abychom v sobě a kolem sebe neviděli jen náš lidský zmatek, ale abychom vytrvale vyhlíželi, co jsi zaslíbil. Ty přece činíš všechno nové. Tvým cílem je nové nebe a nová země. To my se ani neodvažujeme očekávat. A ty přece každý den dáváš svému slunci svítit na zlé a dobré a déšť posíláš na spravedlivé i nespravedlivé. Pomoz, abychom dovedli radostně vítat každý paprsek tvé lásky, kterou prozařuješ naše temnoty a rozehříváš naši chladnoucí lásku. Dodáváme si odvahy a voláme k tobě: Vylej, Bože, potoky svého Ducha na vypráhlé pustiny našich srdcí, našich sborů a církví, na všechen lid této země. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 12.06.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.