Modlitba 23. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

bibleHospodine, toužím po tvé spáse. Tvůj zákon je pro mě potěšením. Kéž má duše žije a může tě chválit, kéž mi pomáhají tvé soudy. Ž 119,174n  Pane Bože, nebeský Otče! I když to nevidíme, ty vládneš ve světě. Dej nám sílu i odvahu, abychom tvé vládě důvěřovali více než kterékoli vládě lidské. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, a příteli lidí! Ty jsi zakusil smrt, na níž jsme tě poslali; poznal jsi peklo, které jsme my vytvořili. Ty jsi však moc pekla i smrti zlomil, takže s námi můžeš být každý den až do konce času. Chválíme Tebe i tvého Otce v nebesích a prosíme tě, pošli nám svého svatého Ducha. Když tiše svému nebeskému Otci předkládáme záležitosti, které nás trápí, a s nimiž si nevíme rady; když se modlíme za svobodu těch křesťanů, kteří jsou utiskováni a omezováni v totalitních státech. Kdykoli za námi, Duchu svatý, přicházíš, přinášej nám potěšení a sílu. O to tě prosíme pro své děti i jejich děti; o to prosíme i pro ty, kteří nikoho nemají a na všechno jsou sami. Kéž tě jejich i naše duše může chválit! Amen. Z německé trojiční modlitby E. Jüngla

Tento příspěvek napsal/a dne 09.06.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.