Modlitba, 23. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Toto je den, který učinil nám Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Ž 118; 24,28 Milý nebeský Otče, děkujeme ti, žes učinil vše, abychom směli žít ve společenství s tebou. A děkujeme ti, že se staráš o to, abychom bez tebe netápali v temnotách. Oslavujeme tě, že jsi naším světlem. Nyní tě prosíme, abys nám poslal svého svatého Ducha, a abys nám jej vždy znovu posílal. Pomoz nám, abychom navzdory všemu, co se nám nedaří, nevzdávali naději; abychom se nepřestávali modlit a předkládat ti své prosby. Ty víš, co všechno potřebujeme, co především potřebujeme, na čem nejvíc záleží. Pomoz nám učinit první krok k těm, k nimž máme daleko. Prosíme za všechny lidi bez práce, bez domova, bez přátel. Přijmi nás, Bože, když k tobě voláme: Vylej potoky svého Ducha na vypráhlé pustiny našich srdcí, našich sborů a církví, na všechen lid této země (Iz 44,3). Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 05.06.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.