Modlitba 22. týden 2014

IMG_0219Farář Jiří Doležal

Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce… jako na poušti…. Po čtyřicet let mi bylo na obtíž to pokolení vašich otců… ( volně z žalmu 95, 7-11).

Hospodine, náš Bože a Otče! Kajícně vyznáváme, že se nám často stává jen každonedělním zvykem chodit do kostela, zpívat a modlit se. Nejsme lepší než otcové izraelští, kteří tě za svého putování pouští nebrali vážně. Smiluj se nad námi a odpusť nám. Prosíme, nauč nás se stále novou dychtivostí očekávat na tvé slovo. A pomáhej nám, abychom se i ve dnech zkoušek na tebe dovedli spoléhat a řídili se tvými přikázáními. Pozvedni nás z naši malomyslnosti a veď nás, až nás- navzdory vší naší neposlušnosti- konečně dovedeš do toho odpočinutí, které nám u tebe připravil tvůj milý Syn. On se stal služebníkem a ty jsi ho povýšil nade všechny. Proto mu právem náleží všechna moc a sláva. Před ním se skláníme.

A nyní přijmi naše přímluvy, když tě dnes především prosíme za jednání synodu naší církve. A dále prosíme: ujmi se dobrotivě těch, kdo v těchto dnech ztratili své nejmilejší. Potěšuj je, jak to jen ty dovedeš. Buď se všemi nemocnými, zvláště s těmi, pro které po lidsku už není naděje. Slitovávej se nad nešťastným lidem Ukrajiny a dopřej mu konečně vládu bezpečí a spravedlnosti. Naplň známostí svou, Hospodine, všechny končiny země. Ty jsi skálou našeho spasení. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 30.05.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.