Modlitba, 22. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Nanebevstoupení Páně Výrok Hospodinův mému Pánu: Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám Žalm 110,1 Pane Ježíši Kriste, ty jsi vstoupil na nebesa, sedíš na pravici Boha, Otce všemohoucího. Otec ti dal všechnu moc na nebi i na zemi. – Prosíme tento týden za tvou církev v našem národě. Aby tě poslouchala jako svou jedinou a nejvyšší autoritu. Pomoz, aby si církve navzájem sloužily svými obdarováními. Vyžeň z nás nečistého ducha konkurenčnosti. Dej odvahu opouštět opotřebované tradice, které nám nic neříkají a nedávají a stojí v cestě těm, kteří hledají živého Boha. Pomoz nám zvěstovat tvé evangelium tak, aby v něm i ti, kteří o tobě vůbec nic nevědí, rozpoznali pomoc, které se nic nevyrovná. Ty jsi nám zaslíbil moc Ducha svatého. Přesvědčujeme se, že bez něj nic nejsme a nic nedokážeme. Na moc Ducha svatého očekáváme a o něj prosíme. Pane, vyslyš nás. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 30.05.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.