Modlitba, 21. týden 2011

Připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země! Žalm 67,8 Děkujeme ti, Pane náš laskavý, že nás ujišťuješ, že jsme pevně ve tvých dlaních. Pokud nás tvá ruka i zkouší a tříbí, je to pro to, že na nás chceš nakonec zjevit svou lásku. Pomoz nám svým svatým Duchem, abychom ti za to byli vděčni a svěřovali se tvému vedení v upřímné důvěře a dobré naději. Přimlouváme se za všechny, kterým se vede hůře než nám. Je jich mnoho v tomto světě nemocném hříchem, plném nenávisti, zloby a vzdoru. Prosíme zastavuj všechno zlé, obměkčuj lidská srdce a dej, abychom všichni nacházeli ve tmě cestu. Amen.  (Jan Heller)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.05.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.