Modlitba, 20. týden 2011

Připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Jen Bůh je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. V Bohu mám útočiště. Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce. Žalm 62, 7-9 Bože, kde bychom byli, kdybys nebyl naše skála. Ke komu bychom se utíkali, kdybys ty nebyl naše útočiště. Pokorně vyznáváme, že bychom už dávno ztratili víru a odpadli. Ale tys nám přispěchal na pomoc a vytrhl nás z bezedných hlubin. Proto tě nyní prosíme: Buď s námi i tam, kde podléháme únavě a strachu. Veď nás tam, kde nevidíme na krok dopředu. Vysvobozuj nás a všechny, kteří v tebe doufají , ze všeho, co je nad naše síly. Přimlouváme se za všechny, kdo se od tebe vzdalují. Pomoz nám hledat ovce bloudící a ztracené. – Dnes se zvláště přimlouváme za všechny, kdo se starají o výchovu dětí: za rodiče i učitele. Dávej jim potřebnou moudrost, aby na správném místě dovedli užívat shovívavosti i přísnosti. A buď, Bože, se všemi dětmi vyrůstajícími bez lásky a vlastního domova. Pomáhej těm, kdo se o ně starají. Pane, smiluj se. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 16.05.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.