Modlitba 2. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine. Milujte Hospodina všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje. Buďte rozhodní a buďte udatného srdce všichni, kdo čekáte na Hospodina. Ž 31,20-25  Hospodine, už druhý týden jsme na cestě novým rokem. S důvěrou se obracíme k tobě, a děkujeme ti, že nás předcházíš a provázíš; že stačíš na to, co se nám staví do cesty; že si poradíš s naší neposlušností, svéhlavostí, a pohodlností. Ty nás znáš a víš, že se bojíme spolehnout na tvá zaslíbení. Obáváme se, že bychom si zkomplikovali život, kdybychom se řídili Ježíšovými přikázáními. Raději děláme kompromisy. Posilni nás, abychom byli rozhodní a udatně bojovali všude tam, kde jde o tvou čest a blaho našich bližních. Prosíme za všechny, kteří prožívají krizi, za všechny, kteří ztroskotali a neví, jak dál. Přimlouváme se za rodiče, kteří si neví rady se svými dětmi. Předkládáme ti ty, kteří ztratili zaměstnání. Ve všech svých starostech a obavách očekáváme na tebe , Hospodine. Tvá dobrotivost je nesmírná. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 09.01.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.