Modlitba, 19. týden 2013

alej2farář Jiří Doležal, kurátorka Hana Capoušková

Jak je Bůh dobrý k Izraeli! … Avšak moje nohy málem odbočily … , neboť jsem záviděl potřeštěncům … Svévolníci věčně kupí jmění … A lid se za nimi hrne … Koho bych měl na nebesích. A na zemi v nikom kromě tebe, Hospodine, nemám zalíbení … Ač tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl (Ž 73; 1-3,12,25-26).

Bože, žalmista nás povzbuzuje, abychom se ti svěřovali s tím, co nás trápí a čemu už nerozumíme. Děkujeme ti, že se ti smíme vyzpovídat, když je nám smutno, když nás přepadají pochybnosti a zdá se nám, že jsme na všechno sami. Ty dobře vidíš, jak je to s námi, jak chřadneme, a zlo se kolem nás roztahuje, ačkoli jsme čekali lepší časy. Zasáhneš, Bože? Můžeme i dnes od tebe očekávat pomoc a záchranu? Prosíme, ujisti nás, že pro nás je nejlépe přidržet se tebe.

Vyslyš nás, když se nyní přimlouváme za ty, kdo ztrácejí víru, kdo jsou unaveni životem. Myslíme před tebou na ty, kterých se zmocňuje lhostejnost a přepadá je pocit marnosti, takže se už ani modlit nedokážou. Pane, smiluj se! Prosíme také za nezaměstnané, za zadlužené, za ty, kterým hrozí exekuce. A předkládáme ti také ty, kteří umírají a prosíme i za ty, kteří je doprovázejí. Pane, smiluj se. Ty, Bože, můžeš učinit nade vše víc, než prosíme a co si dovedeme představit. (Ef 3,20). Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 06.05.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.