Modlitba 19. týden 2012

Vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. (2.Mojž.15,26c) Dobrořeč, duše má, Hospodinu …on ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. (Ž 103,1nn)

Ježíš praví: „Já a Otec jedno jsme“. (J 10,30).

M o d l i t b a   n e m o c n é h o

Ježíši, který jsi jedno s Otcem, buď mým lékařem. Když jsem nemocen, když jsem utrpěl zranění. Dovol mi, abych za tebou přišel, kdykoli – v každou chvíli. A když mi to nebude možné, prosím, navštiv mě ty sám. Vyslechni mě a vyptej se mě. Ty víš, kde vězí má bolest, mé zranění. Předepiš mi klid a dobrou léčbu. Dej mi naději, ale dej mi také trpělivost. Děkuji ti, že nevyžaduješ žádný honorář. Pověz, co mám dělat, a čeho mám nechat, abych znovu neupadl do nebezpečí a abych znovu nabyl sílu. Jestliže budu muset změnit životosprávu, pak, Pane, k tvému slovu řeknu: ano. Ježíši, který jsi jedno s Otcem, buď mým lékařem. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 07.05.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.