Modlitba, 19. týden 2011

Připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Hlahol Bohu celá země! Pějte žalmy k slávě jeho jména! Žalm 66,1-2 Bože, ty jsi naším Otcem na nebi, ty jsi naším otcem i na zemi. Děkujeme ti, že jsi Ježíše Krista, našeho prvorozeného bratra, vzkřísil z mrtvých, abychom i my měli život v něm. Dej, aby na nás Kristův život byl vidět. Pomoz nám, abychom všude šířili porozumění a přátelství. Svým slovem a Duchem svatým posiluj naši víru, abychom se o sebe nebáli, abychom neupadali do nekonečných starostí. Obživuj naši naději, abychom neupadali do sklíčenosti, která vzdává boj. Dej nám odvahu postavit se proti bezpráví a zastat se těch, kteří jsou odstrkováni. – Probuď, Pane Ježíši, všechny křesťany v našem národě, aby na nás byla vidět moc, kterou jen ty dokážeš přetvářet chladná a lhostejná srdce, tak, aby mnozí zapěli žalmy k slávě tvého jména a celá země hlaholila Bohu. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 09.05.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.