Modlitba 17. týden 2014

DSC_0923Farář František Plecháček

Dobrořečíme ti, Hospodine, Bože živý a k životu povolávající! Radujeme se z tvého vítězství! Přiznal ses k Ježíšovi, kterého i jeho nejbližší opustili a zapřeli, plně jsi rehabilitoval toho, který byl lidmi zavržen, odsouzen a popraven jako nejhorší zločinec. Vzkříšením jsi potvrdil, že jeho služba lásky, milosrdenství a smíření nebyla jen jeho osobní zálibou, ale opravdu zjevením tvé svaté vůle. Děkujeme za ujištění, že síly zla, násilí a smrti už jsou přemoženy, i když ještě vystrkují zuby, kde se jen dá.

Vzkříšený Pane, vyznáváme, že tvou dobrou zprávu neumíme předávat dál. Necháváme se přemoci starostmi o budoucnost a jednáme potom tak, jako by všechno dál záleželo jen na nás, jako by všechno zůstávalo při starém a svědectví o prázdném hrobě bylo jen výmyslem několika žalem zdrcených lidí. Pane, smiluj se nad námi!

Duchu svatý, otevři nám uši i srdce pro evangelium, ať můžeme zajásat velikou radostí. Daruj naší víře odvahu a vytrvalost, abychom už nežili sami sobě, ale Tomu, který za nás zemřel a pro nás vstal z mrtvých. Chválíme tě a oslavujeme, Bože Otče, Synu a Duchu svatý! AMEN.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.04.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.