Modlitba 17. týden 2013

fotky od 29.8. do 11.9.2010 209Farář Daniel Ženatý

Pane Ježíši Kriste, prosíme, přicházej za námi do našich dnů všedních i svátečních.  Otevírej naše uši i oči, abychom tě viděli a slyšeli.

O to prosíme slovy – Pane smiluj se.

Prosíme za sebe i za ostatní, rozehřívej duše a srdce, která tuhnou chladem a mizí z nich cit a vášeň a láska.

Ať tvá blízkost dává pocit bezpečí a jistoty, jako to dokáže plápolající oheň těm, kdo drkotají zuby chladem a vlhkem.

O to prosíme slovy – Pane smiluj se.

Dej víru a odvahu k tobě přistoupit a jíst a brát tvé dary z věčnosti. Zbavuj nás pýchy, že sami máme všeho dost a postaráme se o sebe a nikoho, ani vlastně tebe nepotřebujeme.

O to prosíme slovy – Pane smiluj se.

Prosíme za ty, kteří tě vždy obklopovali: za hříšné, zatížené vinou, nemocemi, za vdovy, sirotky a opuštěné. Za vězněné, za ty kdo opouštějí věznice, a ztrácejí se v samotě která je kolem nich.

O to prosíme slovy – Pane smiluj se.

Vlévej svou lásku do srdcí těch, kdo hledají cestu v násilí, nesnášenlivosti a ponížení druhých. Jen tak toho nechají. A dej nám sílu poznávat, kdy se rodí zlo, a dávej nám odvahu se proti němu postavit.

O to prosíme slovy – Pane smiluj se.

Prosíme za vězněné v totalitních režimech, za unesené jako rukojmí, za okradené, oloupené, za ty, kterých se dotkla moc zla.

Ukřižovaný a vzkříšený Pane, pozvedej náš pohled k tobě, abychom nepropadali beznaději, když se díváme na svět mnoha ohrožení, zmatků a nejistoty.

Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 23.04.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.