Modlitba 17. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Hospodin je můj pastýř. Nedopustí, aby mi nikdy co scházelo. V pastvinách travnatých mi dává odpočívat a k tichým vodám přivádí mne pít. Vždy znovu mou duši občerství, po pravé cestě mě vodí pro své jméno. Ani když půjdu údolím temných stínů, ničeho zlého se nebudu bát, neboť ty jsi se mnou. . Ž 23,1-4 (překlad V.Fischla).

Hospodine, náš dobrý pastýři! Kolikrát jsme už tento žalm slyšeli a zpívali! A vždy znovu nám byl zdrojem potěšení a naděje. Ať v pohodě či v údolích temných stínů, nám dával jistotu, že nejsme opuštěni a jen sami na sebe odkázáni, ale že jsme bezpečně skryti ve tvé ruce. Naše slova nestačí, abychom ti za to poděkovali, jak by náleželo. Protože se tak o nás věrně staráš, pomoz nám, abychom se o sebe nebáli, abychom poslušně následovali našeho Pána Ježíše Krista, který za nás položil svůj život. – Pane Ježíši Kriste, přiveď do svého ovčince i ty ovce, které bez tebe strádají, protože tě dosud nepoznaly. Zasaď se o to, aby konečně bylo jedno stádo a jeden pastýř. Prosíme tě za to, co se nám jeví jako nesplnitelné: dej, abychom se ještě před tvým druhým příchodem dokázali u tvého stolu setkat s křesťany jiných církví. Prostírej jim i nám stůl svého slova, syť nás svým chlebem, napájej nás svým vínem. Sláva buď tobě, Kriste, Pane! Nikdo – ani smrt – nás nevyrve z tvé ruky, Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 23.04.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.