Modlitba, 17. týden 2011

Připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.“ Prosím, Hospodine, pomoz!“ Ž 118,24n Požehnaný Bože a Otče našeho pána Ježíše Krista. Oslavujeme tě za veliký skutek tvého milosrdenství, že jsi toho lidmi zavrženého a ukřižovaného Krista slavně vzkřísil z mrtvých. Do našich srdcí jsi vložil živou naději. Dej, ať tvé velikonoční vítězství stále více prozařuje všechny temnoty dnešního světa. My se jich bojíme a často jim ustupujeme. Zdá se nám, že nemáme důvod radovat se a jásat. Povzbuzuj nás, abychom nebyli unaříkaní, ale radostní křesťané. Děkujeme za ty, kdo nás povzbuzují, když upadáme do beznaděje. Přimlouváme se za všechny, kdo vnášejí paprsek naděje a radosti do nemocnic a věznic. Beránku Boží, náš vzkříšený vítězný Pane, všemi strastmi,  kterými ještě máme projít, nás konečně doveď k pramenům živých vod, kde Bůh setře všelikou slzu z našich očí. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 27.04.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.