Modlitba 16. týden 2013

evangelický kostel 9.4.2012 007Farář František Plecháček

Hospodine, Bože živý a k životu povolávající, Bože spásy a vysvobození, radujeme se, že jsi ukřižovaného Ježíše vzkřísil z mrtvých! Přiznal ses k tomu, kterého i jeho nejbližší opustili a zapřeli. Plně jsi rehabilitoval toho, který byl lidmi zavržen, odsouzen a popraven jako nejhorší zločinec. Vzkříšením jsi potvrdil, že jeho služba lásky, milosrdenství a smíření byla skutečně zjevením tvé svaté vůle. Děkujeme ti za to, že nám ve víře dáváš podíl na Kristově vítězství nad smrtí, zbavuješ strachu a osvobozuješ k životu ve víře, lásce a nepomíjející naději.

Vzkříšený Pane, vyznáváme, že radostnou zvěst o tvém vítězství nedovedeme předávat dál tak, jak by bylo zapotřebí. Necháváme se přemoci strachem, starostmi o budoucnost a jednáme potom tak, jako by všechno dál záleželo jen na nás, jako by všechno zůstávalo při starém a svědectví o prázdném hrobě bylo jen výmyslem několika žalem zdrcených lidí. Pane, smiluj se nad námi!

Duchu svatý, otevři naše uši a dopřej nám zaslechnout evangelium a zajásat nevýslovnou, oslavenou radostí. Zbav nás obav a strachu a daruj naší víře odvahu, abychom nežili sami sobě, ale Tomu, který za nás zemřel a pro nás vstal z mrtvých. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.04.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.