Modlitba 16. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí …Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých … Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. Ž 116;3,8-9,13

Hospodine, náš Bože a Otče, ty jsi vzkřísil našeho Pána a Spasitele z mrtvých. Přemohls smrt i peklo a vešk eré zlo, na které my nestačíme. Děkujeme ti, že jsi nám pomohl vždycky, když nás ohrožovaly síly, kterým jsme se nedokázali ubránit. Nedopustils, aby nás kdo odloučil od tvé lásky. Prosíme, dopřej nám žít ve společenství s tebou v jistotě, že nás ustavičně předcházíš a provázíš, i když my o tom pochybujeme. Dopřej nám, abychom směli ve společenství tvého lidu pozvednout kalich spásy, který nám štědře naléváš. Posiluj nás svých slovem, abychom se na tebe v malých i velkých starostech spoléhali a poslouchali tě lépe než dosud. Přijmi naši modlitbu, když prosíme za ty, kdo klesají pod břemenem svých starostí a selhání. Smiluj se, Bože, nad těmi, kdo jsou na všechno sami. Pozvedej unavené, potěšuj malomyslné. Povzbuzuj zklamané a zahořklé. Prosíme za nezaměstnané, za ty, kdo upadli do dluhů a hrozí jim exekuce. Posilni nás, abychom jim dokázali pomoci, pokud na to naše síly stačí. – Prosíme za bezmocné křesťanstvo uprostřed našeho národa. Hospodine, povstaň, smiluj se na Sionem, neboť je čas milost učiniti jemu (Ž 102,14). Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 16.04.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.