Modlitba, 16. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci.  Ž 22,3 Hospodine, náš Bože, náš milý nebeský Otče! Ty jsi neslyšel svého milého a poslušného syna, když k tobě s kříže volal ze své opuštěnosti. Pane Ježíši, ty jsi na Velký pátek dokonal všechno, abychom my směli žít i umírat v jistotě, že nás Bůh slyší, kdykoli k němu voláme. Veliké je tajemství tvé lásky, Bože! Dej, aby nám tento týden nově zaznělo a nás potěšilo evangelium o utrpení a smrti našeho Pána, Ježíše Krista. Zmocňuj svým Duchem všechny, kteří je budou zvěstovat. Ty jsi v Kristu usmířil nás a svět se sebou. Nepočítáš nám naše provinění. Pomoz nám, abychom i my rádi odpouštěli a smířili se se svými bližními dříve, než budeme přijímat Večeři Páně. A otvírej Kristovu evangeliu srdce všech, kteří je dosud neslyšeli. Když ses v Kristu se světem smířil, naplň svým pokojem všechny končiny země. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 18.04.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.