Modlitba 15. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Ze stanů spravedlivých zní plésání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy! … Nezemřu, budu žít, budu vypravovati o Hospodinových činech. Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným… Toto je den, který učinil nám Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Ž 118; 15, 17, 22-24

Nejen stavitelé, i zedníci a pomocní dělníci, všichni, Bože, zavrhli ten tvůj úhelný kámen. Pokorně vyznáváme, že i my mezi ně patříme vždycky, když si myslíme, že sami všemu nejlépe rozumíme, a že se Kristus nehodí k tomu, co podnikáme a co stavíme. A podle toho to s námi v našich manželstvích a v našich rodinách, v našich sborech i v ekumeně, v našem zaměstnání i v té dnešní politice vypadá! Ty jsi však, Hospodine, moudřejší a mocnější než všechno naše bláznovství. Ty jsi toho námi zavrženého služebníka vzkřísil z mrtvých, a zasadils ho do základů svého díla záchrany světa. Proto zní i dnes plésání ze stanů spravedlivých. Proto se i my, kteří jsme tolikrát podlehli, smíme radovat a jásat. Pomoz, abychom se neradovali jen o svátcích. Navrať nám radost, až se zase dostaví únava a neúspěchy, obavy a starosti. A způsob to, Pane,ať ještě mnozí poznají, že tvá mocná pravice je dostatečná k vysvobození z každé démonie, že přemáhá sobectví i lhostejnost. Prosíme, zastaň se všech odstrčených – i těch, kterých si my nevšímáme – ujmi se těch, kdo uvízli v sítích deprese. Ty jsi vstal z mrtvých, přemohl jsi smrt, ty stačíš i na to, co my jsme už vzdali. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 09.04.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.