Modlitba 14. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Odpověz mi , Hospodine, vždyť tvé milosrdenství je dobrotivé, pro své velké slitování shlédni na mne, neskrývej tvář před tvým služebníkem … jsem ponížen, bolestí se soužím, avšak hradem je mi, Bože, tvoje spása. Písní budu chválit jméno Boží … pokorní to spatří a budou mít radost. Ž 69; 17-18,30-31,33

Pane Ježíši Kriste, vstupujeme do velikonočního týdne. Tolikrát jsme slyšeli o tvém utrpení a o tvé smrti na kříži. A přece je pro nás tvá cesta na Golgotu záhadou. Prosíme, dej nám Ducha svatého, aby nám otevřel oči i mysl, abychom poznali, že ty jsi ten Služebník Hospodinův, že jsi kvůli nám byl ponížen a bolestí soužen. My jsme se provinili, ale Hospodin skryl svou tvář před tebou. My jsme se vzdálili od Boha, ale On se vzdálil od tebe nevinného. Hoden jsi, Beránku zabitý, vzíti moc i slávu. – Prosíme tě za sváteční zvěstování evangelia. Požehnej naše slavení večeře Páně. Dej, aby všechny temnoty prozářilo světlo tvého vzkříšení, aby prozářilo všechny temné kouty našich srdcí, našich manželství a domovů, aby prozářilo všechny temnoty dnešního světa. Smiř, Pane, všechny rozhněvané, uražené a navzájem odcizené. Posilni nás, abychom k tomu i my přispěli. Beránku tichý, srdce pokorného, smiluj se nad námi. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 06.04.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.