Modlitba 13. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu … Ty jsi přece moje záštita, Bože. Proč stále chodit mám zármutkem sklíčen? Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mne vedou, ty ať mne přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému, já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti. Ž 42; 1-5 Pane Ježíši Kriste, ty jsi naše oběť, náš oltář i kněz. Prosíme, přiveď nás k sobě, abychom v tobě měli svého živého Pána, přítomného tam, kde se ve tvém jménu shromažďuje tvůj lid. Pomoz, abychom slyšeli tvůj hlas, který se dotýká našich srdcí; abychom cítili tvůj pohled a tvou žehnající ruku na svých zraněných a smutných srdcích, na svých chabých rukou a klopýtajících nohou. Proměňuj nás svou přítomností. Vždy znovu přicházej mezi nás, tak, jak jsi to zaslíbil; abychom se jako tví první učedníci směli těšit na ten den, kdy se setkáme s tebou. Ty přijdeš i přes zavřené dveře. – Přimlouváme se u tebe za všechen lid této země. Ujímej se všech sklíčených. Zastaň se všech odstrkovaných. Vyjdi vstříc umírajícím. Dej se nalézt těm, kteří si sami se sebou nevědí rady. Ty jsi zdroj naší jásavé radosti, Pane. Amen (Modlitba Milana Hájka)

Tento příspěvek napsal/a dne 26.03.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.