Modlitba, 13. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždycky velmi osvědčená. Ž 46,2 Bože, ujisti nás, že o nás víš, a že se o nás staráš, i když naše víra slábne a nás se zmocňují úzkosti. Prosíme za ty, kdo se bojí, že nestačí na to, co je jim uloženo. Modlíme se za ty, kteří ve svém životě a okolí chtějí něco změnit k dobrému, a nedostává se jim síly a odvahy. Povzbuzuj je a ujišťuj je, že je neopustíš, když se vydávají na nové cesty. Přimlouváme se za všechny, kdo selhali, kdo se zklamali sami v sobě i ve svých bližních. Dej jim nalézt ty, kdo jim podají ruku a budou s nimi i ve chvílích zkoušek. I nám pomoz, abychom si uměli najít čas pro ty, kdo nás potřebují. A nedopusť, aby zmlkly naše přímluvné modlitby. Smiluj se, Bože, nad světem – i nad naším dnešním světem – i ten je přece tvým stvořením. A ty dílo svých rukou neopustíš. V tobě skládáme všechnu svou naději. Na tebe očekáváme. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 01.04.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.