Modlitba, 14. týden 2011

Připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Ž 46,8   Milý nebeský Otče, když kolísáme a klopýtáme, ukaž nám, že pro tebe nejsme ztraceni. I nám jsi nedobytným hradem, tobě se odevzdáváme. Přijmi nás takové, jací jsme. A svým laskavým i přísným slovem nám připomínej, že jsme ti odpovědni za každý den svého života. Se vším, co nás naplňuje vděčností, i se vším, na co nestačíme a s čím si nevíme rady, se svěřujeme do tvé silné a věrné ruky. Svěřujeme ti také všechny své milé – blízké i vzdálené. Ty jsi blízko všem, kdo na tebe očekávají. Jsi však blízko i těm, kteří v boji víry podléhají a od tebe se vzdalují. Přimlouváme se za všechny tvé přepracované služebníky a služebnice, aby ve své práci nebyli opuštěni. Vyslýchej naříkání všech nešťastných. Ozvi se jim, a jejich naříkání proměň v prozpěvování. U tebe, Pane, je pomoc a vysvobození. Ty se zastáváš všech bezmocných. Hospodine zástupů, buď s námi. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 08.04.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.