Modlitba 12. týden

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, Hospodine, těm, kteří se vydávají na pouť. Pokračují stále s novou silou, objevují se před svým Bohem na Sionu. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde; vždyť Hospodin je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy. Ž 84;6,8,11,12  Ty jsi, Hospodine, naše síla. Ty jsi nás napřimoval, když jsme klesali a pozvedal jsi nás, když jsme padli. Nedopustils, abychom od tebe odpadli. Za to ti dobrořečíme. – Zatím však jsme stále ještě na cestě, nevíme, jak daleko je k cíli. Toužíme přebývat v tvé blízkosti. Mnoho překážek nám však stojí v cestě. Prosíme, předcházej nás, neopouštěj nás. Obdařuj nás novou silou. Dej, ať jsou nám naše shromáždění místem, kde čerpáme novou sílu. Prosíme za všechny kazatele a kazatelky. Modlíme se za učitele bohosloví a bohoslovce. – Přimlouváme se i za politiky a soudce, za vojáky a policisty. Pane, smiluj se. Vždyť ty, Hospodine, jsi štít a slunce, ty jsi dárcem milosti a slávy, Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 19.03.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.