Modlitba 12. týden 2014

DSC_1 (12)Farář František Plecháček

Hospodine, náš nebeský Otče, děkujeme ti, že neochvějně trváš na svých zaslíbeních. Děkujeme ti, že se my, tak často nespolehliví, můžeme opírat o tvoji spolehlivost. Tvá věrnost je nám posilou a útěchou v různých krizích a trampotách. Tvá láska je nám skrýší a útočištěm, když na nás dotírá něco zlého. Tvé odpuštění nám dává novou naději v našich pádech a selháních. Děkujeme, že si před tebou nemusíme na nic hrát.

Přiznáváme, že jsme opět některé věci pokazili a jiné začali, ale nedokončili. Vyznáváme, že jsme někdy opět příliš mnoho mluvili tam, kde bylo třeba především pozorně naslouchat, a jindy jsme zůstali dlužni slovo povzbuzení a útěchy. Tvrdohlavě jsme trvali na svém i v situacích, kdy bylo třeba se zamyslet a ustoupit. Pane, smiluj se nad námi!

Daruj nám svého Ducha, aby nás uváděl do tajemství evangelia, abychom si mohli osvojovat opravdovou pokoru a tichost tvých svědků. Pomáhej nám na základě tvého slova správně rozlišovat, na čem skutečně záleží, za čím je třeba stát celou bytostí, a co lze naopak s klidným srdcem opustit. Dobrořečíme ti, Bože věrný a nesmírně milosrdný, ve jménu Ježíše Krista! Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 17.03.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.