Modlitba, 12. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Hospodine, tvá ruka je mocná.  Ž 89,14 Je tu nový den, děkujeme za spánek a odpočinek. Buď nám, Bože, i dnes blízko ve všem, co budeme dělat, i ve všem, nač nebudeme stačit. My nevíme, s čím vším se setkáme: možná nás čeká radost, s níž teď nepočítáme a kterou si nezasloužíme; možná nás sevře bolest a strach. Ve všem budeš s námi jako náš dobrý pastýř. Ukaž nám, čemu se máme věnovat a čeho se vyvarovat, co je důležité a s čím si nemáme dělat starosti. I když všemu nebudeme rozumět, zachovávej nám jistotu, že tělem i duší, v životě i smrti jsme skryti v tvé silné ruce. Přimlouváme se za všechny, kdo očekávají narození dítěte. Modlíme se za lékaře a ošetřovatelky, za všechny, kdo slouží starým a bezmocným. Bože, vyslyš nás pro Ježíše Krista. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 23.03.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.