Modlitba 11. týden 2014

dsc_0131 (2)Farář František Plecháček

Radujeme se z tvého díla, Hospodine, náš nebeský Otče! Děkujeme ti za krásu stvoření, za to, že jsi stvořil svět tak nesmírně pestrý a rozmanitý. Děkujeme, že i v tvé církvi je místo pro rozmanitost, pro lidi každého věku i nejrůznějších obdarování, pro příslušníky všech ras a národů. Třebaže se od sebe navzájem v mnohém lišíme a každý z nás je naprostý originál, smíme tvořit jedno tělu v Kristu Ježíši. Smíme sdílet své radosti i zklamání, společně se veselit, ale i plakat. Můžeme společně přinášet světu radostné poselství o tvém Synu.

Prosíme tě, odpusť nám, že do vztahů nejednou vnášíme spíše neklid než pokoj a svým bližním působíme spíš zármutek než radost. I v situacích, kdy tolik toužíme po smíření, se nám jen těžko dělá první krok k druhému člověku. Prosíme tě o tvého Ducha lásky a pokoje. Jen on nás může naučit přijímat druhé i s jejich chybami a slabostmi – bez podmínek a vyčítání. Prosíme tě o Slovo, které nás může osvobodit a povzbudit k odpuštění. Veď nás k pokoře a mírnosti, abychom uměli včas udělat první vstřícný krok k druhým a nenechávali žádný prostor zlobě, pýše, sobectví. Prosíme tě, vyslyš nás – pro Ježíše Krista. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 11.03.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.