Modlitba 11. týden 2013

Večeře Páně (1)farář Daniel Ženatý

Svatý Bože, každý den máš důvod nad námi mávnout rukou. A přesto nás stále držíš při životě, tvá trpělivost je nezměrná.

Nepřipomínej si naše chyby, ani urážky, které jsme řekli, postrkuj nás od našeho hněvu k sobě, ke svému milosrdenství.

Nedopusť abychom se utopili v důsledcích svých pyšných rozhodnutí, kvůli kterým se tak často ocitáme ve slepých uličkách.

Otevři naše uši, abychom tě slyšeli a na tvé slovo spolehli.

Dávej nám i odvahu beze strachu přiznat, co ohrožuje a ničí náš život, když spoléháme více na vše možné, než na tebe a tvou pravdu.

Veď nás prosíme cestou, která vede k milosti a smíření, veď nás svým Duchem ke Kristu, který je náš pokoj, dnes i na věky. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 16.03.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.