Modlitba 11. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Ty, kdo úpěli, Hospodin vyslyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušení v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je sklíčen … Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, pykat nebude. Ž 34; 18-19,23 Hospodine, náš Bože, náš milý nebeský Otče! Nepamatujeme soužení, ze kterého bys nás nevysvobodil. Proto se dnes k tobě utíkáme a voláme: neopouštěj nás. Odpusť nám, v čem jsme selhali. Ty jsi nás skrze Ježíše Krista vykoupil ze všech našich provinění a proher. I dnes máš moc vysvobodit nás ze všeho, co je silnější než my. Prosíme, buď blízko všem, kdo jsou zkroušeni v srdci. Nám dej srdce vnímavé a citlivé a ruce ochotné sloužit. Slitovávej se nad všemi, které nikdo nemá rád. – Odstraňuj, co rozděluje nás křesťany. Dej, abychom společně usilovali nést evangelium všem, kteří je dosud neslyšeli. Posiluj všechny, kdo pracují v diakonii a charitě, a žehnej všem, kteří se kdekoli ujímají bezmocných, zapomenutých, diskriminovaných. Dopřej pokoj a bezpečí všem lidem a národům. Beránku tichý, srdce pokorného, Pane Ježíši, smiluj se nad námi. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 12.03.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.