Modlitba, 11. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu.  Ž 118 Chválíme tě, Bože, že jsi za námi přišel a dal se nám poznat v Ježíši Kristu. V něm jsi dokonal své dílo spásy. V něm jsi zjevil všechnu svou lásku a spravedlnost. Nikdo nemusí tápat v temnotách a tonout v nejistotě. Tvůj Syn vzal na sebe všechno, čím jsme se my provinili. Postavil se na naše místo – na naše ztracené místo, a dal se za nás odsoudit. On je Beránek, který snímá hřích světa. Jak hluboké je tajemství tvého milosrdenství, Bože! Způsob to, aby nám Kristovo evangelium bylo mocí k záchraně, aby zachraňovalo i ty, pro které my nemáme naději. Provázej nás touto začínající postní dobou, abychom následovali svého Pána v jeho ponížení, abychom udatně bojovali s pokušením, abychom trpělivě snášeli příkoří a dovedli v dobrém přemáhat zlé. Přimlouváme se za všechny, kdo odpovídají za spravedlnost, za soudce, i za odsouzené. Pane, smiluj se. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 14.03.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.