Modlitba 10. týden 2013

DSC_1037Milostivý Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti, že k nám nepřicházíš proto, abys sečetl všechny naše nepravosti a vystavil nám všem vysvědčení, abys vyznamenal pár nejlepších a ostatní poslal pryč s prázdnou. Ve tvém láskyplném srdci, náš Bože, je dost místa i pro ty, kteří v životě zabloudili, někdy hodně daleko od tebe, a jsou teď až po krk v nesnázích. Dobře víš, že si se svými vinami a jejich následky sami neporadíme. Nevystačíme si se svými omluvami a výmluvami. Potřebujeme tvé slitování a odpuštění. To před tebou vyznáváme a prosíme tě, Pane, smiluj se nad námi!

Děkujeme ti za to, že na nás myslíš v dobrém a chceš nám pomáhat. Proměňuješ nás, ne přísností a tvrdými tresty, ale svým odpuštěním. Prosíme, dej, ať se i dnes smíme zaradovat z tvého milosrdenství, jako se zaradovali mnozí před námi, když se s nimi setkal Ježíš. Dopřej nám znovu užasnout nad tím, že jsi i každého z nás nalezl a přivedl k sobě, pozvedl, uzdravil a povolal k novému životu v Kristu. Svým slovem nás proměňuj tak, abychom i my dovedli přistupovat k lidem v bezpodmínečné lásce, bez předsudků a sudičství, abychom se dovedli ze srdce radovat nad každým nalezeným a zachráněným. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 05.03.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.