Modlitba 10. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Svévolník ve zpupném hněvu říká: „Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není“. Hospodin je Králem navěky a navždy … Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho, zjednáš právo sirotkovi, právo utlačovanému; člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach. Ž 10; 4.17-18 Hospodine, my jsme nejednou podléhali strachu a rádi s žalmistou vyznáváme, že ty jsi Králem navěky a navždy. A přece opět a opět upadáme do sklíčenosti a zmocňují se nás pochybnosti. Očekávali jsme nové věci, vládu práva a spravedlnosti. A zatím se všude roztahují a vypínají ti, kteří tebe okázale ignorují a slabými pohrdají. Ptáme se, kde je v dnešním světě tvé království? Ty ses ve svém Synu ponížil a přebývals mezi námi. Setkal ses s násilím a bezprávím. Avšak slávu a moc jsi nedal zpupným svévolníkům. Toho jimi zavrženého jsi vzkřísil a povýšil nade všechny. Posiluj naši malou, rozkolísanou víru. Modlíme se za všechny, kteří víru, naději a lásku už vzdali. Zjednej, Pane, právo všem utlačovaným. Dej potřebnou moudrost a odvahu těm, kteří v církvi a ve státě stojí na odpovědných místech. Pane Ježíši Kriste, ty jsi Králem navěky a navždy. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 09.03.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.