Modlitba, 10. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Dobrořečiti budu Hospodinu v každém čase. (Ž 34,2)  Milý nebeský Otče, chvála a dík ti patří za odpočinutí, za spánek této noci. Chvála a dík za tento nový den. Chválím tě a děkuji ti za tvou lásku, dobrotivost a věrnost, kterou jsi mi prokazoval v celém mém životě. Prokázal jsi mi mnoho dobrého. Pomoz, abych z tvé ruky uměl přijímat i věci těžké. Ty na mě nenaložíš víc, než unesu. Ty působíš, aby tvým dětem všechny věci sloužily k dobrému. Amen. (Ranní modlitba D. Bonhoeffera)

Tento příspěvek napsal/a dne 07.03.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.