Modlitba 1. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy. Soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Ž 86,11

Hospodine, tento rok je čas, který od tebe přijímáme jako dar. Ukaž nám svou cestu. Pane Ježíši, ty jsi řekl: „Já jsem ta cesta“ (Jan 14,5). Ať v tomto roce budeme procházet dny radostnými nebo obtížnými, veď nás tak, aby všechny naše cesty směřovaly k tvému a našemu Otci. A až zase z pravé cesty zbloudíme, pomoz nám začít znovu a pokračovat správným směrem. Pomáhej nám splnit všechna dobrá předsevzetí. Bude na nás působit mnoho vlivů. A naše zájmy zase nebudou odpovídat Boží vůli. Napravuj nás a soustřeď naši mysl na tvé království. Bože náš Otče, prosíme tě za ty, kdo začínají nový úsek svého života. Přimlouváme se za ty, kteří zemdleni stojí na konci svých životů. Buď jim i nám milostiv pro Ježíše Krista. V něm nám vzešlo světlo, které působením Ducha svatého prozařuje všechny naše temnoty. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 03.01.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.