Modlitba, 15. týden 2011

Připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše. Na Boha čekej. Ž 43,5  Bože, ty jsi nás nikdy nezklamal, když jsme na tebe očekávali. V Ježíši Kristu ses nad námi všemi slitoval a odpouštíš nám, čím jsme my zklamali tebe. Jsme si jisti, že si poradíš se vším, co se ti z naší strany staví do cesty: s našimi pochybnostmi, s naší ustrašeností i pohodlností. – Pane Ježíši, připojujeme se k zástupům, které v tobě vítají svého tichého a přece vítězného krále. – Děkujeme za ty, kteří znají naše nedostatky a přece nás nepřestávají mít rádi. – Přimlouváme se za všechna ohrožená manželství, za domovy, v nichž vyhasla láska. – Vysvoboď všechny, kteří upadli do závislosti na alkoholu a drogách. Pane, smiluj se. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 13.04.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.