Malé velikonoční zamyšlení – b. kurátor Milan Chyba

Malé velikonoční zamyšlení

Největší křesťanské svátky prožijeme letos úplně jinak, než jsme zvyklí. Nesejdeme se v kostele na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Boží hod velikonoční ani v Pondělí velikonoční. Zůstaneme ve svých domovech, ale přesto spolu. Moderní technologie nám umožní setkat se na dálku. Vyslechneme nebo si alespoň přečteme zamyšlení naší sestry farářky i dalších kazatelů, od nichž vždy rádi přijímáme ponaučení, zamyšlení, útěchu, modlitbu, požehnání. Svoji spoluúčast přinesou i další členové staršovstva.

Bude to jiné, neobvyklé, méně komfortní. A přesto v této jinakosti přichází příležitost a nutnost přemýšlet jinak. Mnohdy v osamění, bez osobní přítomnosti svých nejbližších, budeme hledat svoji cestu k radosti ze Vzkříšení.

S trpělivostí a nadějí půjdeme do dalších dnů. V radosti i smutku, ve zdraví i nemoci. Svoji naději vkládáme ve velikonoční zvěst o vzkříšení, v dobré konání, v nový život. A taky se radujeme z přítomnosti těch, které máme rádi.

Milé sestry a bratři, přeji Vám radostné prožití Velikonoc a těším se na osobní setkání. Snad to už nebude trvat moc dlouho.

S bratrským pozdravem

Milan Chyba

Tento příspěvek napsal/a dne 10.04.2020 v rubrice Modlitba na tento týden, Ohlášky.