Kázání neděle 5. května 2013

Dsc_9659Text: Sk 8,26-40  Farář: Daniel Ženatý

Anděl Páně řekl Filipovi: „Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy.“ Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!“ Filip k němu přiběhl,…

Anděl poslal Filipa na cestu z Jeruzaléma do Gázy.

Ale neřekl mu, co tam má dělat! Nezodpovědný anděl? Dává málo informací – kam, kterým směrem, koho…

Filip šel a viděl.

Projížděl kolem v kočáře služebník etiopské královny. Strážce pokladů. Dnes – etiopský ministr financí.

Vyjel více než tisíc kilometrů z Etiopie do Jeruzaléma. Toužil uctít Pána Boha. A teď se vracel domů.

Je rozdíl, když jedeme tam, a když jedeme zpět? Do školy x ze školy, do nemocnice x z nemocnice, na dovolenou x z dovolené – je rozdíl? Na cestě zpět jsme uvolněnější. Nejsme tolik rozechvění, co nás tam čeká – dobrého, zlého.

Asi i on byl docela uvolněný a četl si proroka Izaiáše.

A v tu chvíli řekl Duch svatý Filipovi – běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Kraličtí – aby k tomu vozu přivinul!

Aha, Bůh v tom Filipa nenechal bez pomoci. Co bylo nad síly Filipa – tam mu Bůh pomohl. Běž k vozu a jdi kolem. Duch ho postrčil! To duch dělá! Ne za nás, ale postrkuje nás –pohni se, teď, nespi!

Filip udělal co Duch řekl. A slyšel, jak ten úředník čte Izaiáše – jednak, Filip musel znát dobře Bibli. Jít tak kolem někoho, prašná cesta, rachot, slyší jen kousek a hned pozná – aha Izaiáš, nebo Skutky 8

a jednak ten Etiopan musel krásně číst! Nahlas! Srozumitelně! Žádné huhlání!

Rozumíš tomu? Ptal se Filip. Jak bych mohl, nikdo nevyložil. Vykládat, ne vysvětlovat. Jako zboží na trhu, krásné šátky, džbány, knížky, vyložit.

A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To je, co? Dva cizí lidé kdesi na cestě, pojď, sedni si vedle mne! Taky to mohl být taky loupežník převlečený za slušného občana… I to Duch svatý působí, že si navzájem věříme.

Spolu četli slovo o tom, jak Kristus musí trpět. Co to znamená, ptal se Etiopan? A Filip začal zvěstovat Ježíše.

A něco se rodilo. Něco vznikalo. Víra. Proto, když přijeli k vodě, se zeptal se Filip – co brání, abych byl pokřtěn?

Dal zastavit vůz – zastavit – klid, ne v poklusu, vstoupili do vody a Filip jej pokřtil.

Když vystoupili z vody – Duch Páně sebral Filipa pryč.

Etiopan byl sám. Se svou vírou a svým Bohem sám. Také jsme někdy sami, když se nás lidé ptají na Pána Boha!

Etiopan se radoval a jel svou cestou.

A Filip zase chodil a přinášel radostnou zvěst!

A lidem bylo dobře, i když věděli, že život je těžký.

**

Duchu svatý, také nás postrkuj, abychom byli tam, kde je nás potřeba.

Dej nám sílu, abychom to nebrali jako křivdu, když jsme někdy se svou vírou sami.

A dej, aby nám víra v tebe dávala radost a smích. Abychom o tobě mluvili s úsměvem, a ne se sevřenými rty a přísnýma očima.

Pane Ježíši Kriste, tvá je moc i sláva na nebi i na zemi. K tobě smíme volat, pro tvé zásluhy smíme prosit a děkovat Bohu Otci, tobě i duchu svatému.

Prosíme dej nám odvahu tě brát vážně. Aby nám došlo, že tobě není jedno, jak žijeme, jak mluvíme, k čemu jsme lhostejní. Postrkuj nás svým Duchem, když se snažíme být tobě milí. K tobě voláme – Prosíme tě, vyslyš nás.

Působ ten zázrak, aby se lidé potkávali, a pak se rozcházeli a bylo jim dobře a usmívali se.

K tobě voláme – Prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme za ty, kdo jsou slabí. Za ty, kdo jsou sami. Za děti bez rodičů, za děti bez lásky. Prosíme za ty, kdo se snaží chybějící lásku vnést do bolavých vztahů.

K tobě voláme – Prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme za nemocné, slabé, za ty kdo ztrácejí sílu k životu.

K tobě voláme – Prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme za ty, kdo nemohou sehnat práci. Za ty, kdo jsou ve finančních problémech. Prosíme za ty, kdo jsou na tom dobře, otevírej jejich srdce, aby nacházeli způsob, jak pomoci.

K tobě voláme – Prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme za trpící ve světě. V zemích kde je diktatura a nesvoboda. Posiluj ty, kdo stále doufají v pravdu a spravedlnost.

K tobě voláme – Prosíme tě, vyslyš nás.

Tento příspěvek napsal/a dne 06.05.2013 v rubrice Kázání.