Kázání 7. prosince 2014

IMG_0217Text: L 21,25-33  Kazatel: Daniel Ženatý

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

Pro malé i velké děti

1 Bůh přichází na pomoc. Dokáže nás zachránit ze situací, v nichž si sami neumíme pomoci. To když něco rozjedeme a nevíme jak to zastavit. Dítě chce něco opravit, rozdělá to, ale jak to sestavit zpět? Hrnečku vař. Víme jak to rozjet, nevíme, jak to zastavit. Věříme, že Bůh v osobě Ježíše z Nazareta přichází a umí to dát do pořádku.

2 Kdy přijde? Až bude na světě zle. Až se nebeské mocnosti zachvějí. Až se budou dít věci mimo naše možnosti je ovlivnit. Jaké jsou to? Třeba tsunami, zemětřesení, povodně, mrazy, námraza, a vlaky nejezdí.

3 Je na světě zle? Ano, je. Daleko i blízko. Války, uprchlíci z Asie, Afriky, Jižní Ameriky, Sýrie, Islamisté. A blízko – děti bez rodičů, lidé bez zaměstnání, lidé, kteří podléhají drogám, alkoholu.

4 Je na světě více zle, než bývalo? Je ten čas dnes zralejší, aby Ježíš přišel, než byl ten čas dříve? Co myslíte? Dnes je to hrozné, říká se často – znamená to, že dříve nebylo? Chybí nám srovnání, nadhled, my jsme neprožili to co lidé v 30 leté válce, 70 leté válce, 1 a druhé světové…

5 Nevíme. Nevíme, je-li lépe, nebo hůř, a proto nevíme přesně, kdy Ježíš přijde. Ježíš říká – až se to začne dít. Ale ono se to děje už dva tisíce let. Můžeme z toho vypozorovat, kdy přijde? Nemůžeme

6 Co máme dělat? Zabalit to? Ne! Napřímit se a pozdvihnout hlavu! Většinou lidé naříkají, jak je zle. A říkají jak je to dnes hrozné, jak je to dnes špatné, jak to dnes za nic nestojí. A někteří kárají. A šíří řeči jak všichni kradou, všichni jsou zlí, nic nemá cenu. Ježíš říká – nepodlehněte tomu! Nebuďte takoví! Ubraňte se tomu a napřimte se a pozdvihněte hlavu. – Napřimte se! Zkusme to. Narovnat, záda, krk, hlavu.

7 proč se máme napřímit? Protože ta záchrana je blízko. Je blízko. Věřme tomu!

8 jak to poznáme, že je blízko? Poznáme. Ježíš říká, jak fíkovník. Strom, který prý měl listy velmi rychle. Nejednou, přes noc byl zelený. Pak se mohlo říct, už bude léto. Jako když se podíváte ve školce z okna a na ulici stojí tatínkovo auto. Už je blízko. Jako když se na ulicích začnou prodávat vánoční stromky. Vánoce jsou blízko. Jako když se stmívá a my poznáme, že noc je blízko. Tak, až Ježíš přijde, tak to prostě poznáme.

9 A do té doby než Ježíš přijde co? Napřímit, se zvednout hlavy, nenadávat, a hledat jak pomoci těm, kterým je zle. Můžeme si to dovolit, ten kdo zachrání tento svět je blízko. Na něj smíme spolehnout. Proto se můžeme narovnat a žít s láskou!

10 A držet se toho co je stálé a ne pomíjivé. Kristus a jeho slovo mají trvalou hodnotu. Svět nemá.

Pane Ježíši Kriste, prosíme, tě vyslyš nás, když k tobě takto voláme:

Přicházej na pomoc těm, kdo se dostali do slepé uličky a sami už si pomoc nemohou. … K tobě voláme – Prosíme tě vyslyš nás

Dávej nám odvahu vystoupit z davu, který jen brblá a ničí život kolem sebe svými nepřátelskými slovy… K tobě voláme – Prosíme tě vyslyš nás

Otevírej srdce těch, kdo mohou pomoci obětem válek, uprchlíkům, poníženým, zneužívaným dětem. … K tobě voláme – Prosíme tě vyslyš nás

Vlévej lásku do srdcí těch, kdo jsou ovládáni hněvem a násilím … K tobě voláme – Prosíme tě vyslyš nás

Prosíme buď s těmi, kdo trpí krutostí islamistů, s těmi kterým fanatismus ničí život. … K tobě voláme – Prosíme tě vyslyš nás

Prosíme za mír na Ukrajině, za naše krajany a naše sbory… K tobě voláme – Prosíme tě vyslyš nás

Prosíme za ty, kdo na nás myslí a nemohou zde být s námi. … K tobě voláme – Prosíme tě vyslyš nás

Prosíme za nemocné, za lékaře, sestry, pracovníky sociálních služeb, za ty kdo pečují o své blízké. … K tobě voláme – Prosíme tě vyslyš nás. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 13.12.2014 v rubrice Kázání.